Make your own free website on Tripod.com
Evangelion
personagens
História
Wallpaper
Figuras
Voltar
Rei------------------ asuka

-

Ikari Shinji ------------------- Kaji

-

Kaworu------------------------Misato

-

yui ------------------------Maya

-

Aoba Gendou Tougi Ritsuko Kensuke e Hikari

fuyutsuki